Rodzice

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Zgodnie z badaniem, które zostało  przeprowadzone wśród rodziców w kwietniu 2016 roku,  aż 85% rodziców  deklaruje, że jest zadowolonych ze współpracy ze szkołą i ocenia ją pozytywnie. 

Cieszy nas to tym bardziej,  że chcemy, by  RODZICE BYLI PARTNERAMI SZKOŁY i bardzo cenimy sobie Państwa zdanie oraz inicjatywy.

Szkoła  nie jest kreowana wyłącznie przez nauczycieli i dyrekcję - współtworzą ją również Rodzice. Takie możliwości daje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz Ustawa o Systemie Oświaty.

Chcemy:

- pozyskiwać i wykorzystywać Państwa opinie na temat naszej pracy,

- współpracować z Państwem na rzecz rozwoju dzieci.

 

 Zależy nam na tym, byście Państwo:

 - współdecydowali w sprawach szkoły,

- uczestniczyli w podejmowanych działaniach,

- zgłaszali swoje inicjatywy na rzecz rozwoju uczniów oraz szkoły.

 

Możecie Państwo zgłaszać swoje pomysły i inicjatywy  dotyczące funkcjonowania szkoły, kwestii organizacyjnych i wychowawczych, na adres mailowy:  rodzice@sp5.nowydwormaz.pl  

 Zawsze bierzemy pod uwagę opinie Rodziców  i wdrażamy je w życie w miarę możliwości. To na wniosek rodziców zmieniliśmy godziny pracy świetlicy, zainstalowaliśmy automaty ze zdrowymi przekąskami, dokonaliśmy wielu zmian w wyposażeniu szkoły.

 

Swoimi spostrzeżeniami możecie się Państwo również dzielić z Radą Rodziców (e-mail: radasp5@gmail.com) i Stowarzyszeniem Przyjaciół Piątki (prezes p. Agnieszka Siwek, e-mail: przyjacielpiatki@vp.pl) 

 

KONTAKT RODZICÓW ZE SZKOŁĄ

 

Kontakt  Rodziców ze Szkołą odbywa się w formie:

- bezpośrednich spotkań ( Dni Otwartych),   podczas których odbywać się będą zebrania i będzie możliwość spotkania ze wszystkimi nauczycielami uczącymi dziecko,

- indywidualnych spotkań z  wychowawcą i nauczycielami, jeśli zajdzie taka potrzeba (po wcześniejszym umówieniu się),

- poprzez dziennik elektroniczny

- za pośrednictwem poczty elektronicznej,

- poprzez stronę internetową szkoły

- za pośrednictwem ogłoszeń na tablicach informacyjnych.

 

Spotkania z nauczycielami w roku szkolnym 2016/2017

Informujemy, że  - z  uwagi na zapewnienie uczniom  należytego bezpieczeństwa - w czasie lekcji szkoła jest zamknięta. Spotkania z nauczycielami  czy pedagogiem  bez wcześniejszego umówienia się nie są możliwe. W pilnych sprawach prosimy wcześniej uzgodnić termin spotkania:

-  z nauczycielami pod nr tel. 22  775-50-75 (sekretariat szkoły),

-  z pedagogiem pod nr tel. 728 419 172 (p. Katarzyna Nowicka)

 

Dni Otwarte - zebrania z wychowawcami i konsultacje z innymi nauczycielami

Zapraszamy w Dni Otwarte, które w tym roku szkolnym  są przewidziane w następujących terminach:

  • klasy I -III: Otwarte Środy

- 23 listopada- zebrania i konsultacje

- 14 grudnia - zebrania i konsultacje

- 22 marca - zebrania i konsultacje

- 17 maja - zebrania i konsultacje

 

  • klasy IV - VI: Otwarte Czwartki

- 24 listopada- zebrania i konsultacje

- 15 grudnia  - zebrania i konsultacje

- 23 marca - zebrania i konsultacje

- 18 .maja - zebrania i konsultacje.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w godzinach: 17.00 - 19.00.

 

Ważne informacje!

Przypominamy, że zgodnie z procedurami postępowania przyjętymi w naszej szkole, przy zgłaszaniu   problemów dzieci  obowiązuje ścieżka służbowa:  wychowawca - pedagog -dyrektor. Prosimy o jej przestrzeganie, by usprawnić przepływ informacji i zapewnić jak najszybsze rozwiązanie problemu.

 

Przeczytaj więcej

do góry