Rada Rodziców

Kontakt: radasp5@gmail.com  

p. Łukasz Wiśniewski        -przewodniczący Rady Rodziców 

p.  Aleksandra Miecznikowska          - wiceprzewodniczący Rady Rodziców 

   

Składka na rok szkolny 2016/2017 wynosi – 40 zł 

Prosimy Państwa  o wpłaty na konto Rady Rodziców    - 40 zł (lub dowolna kwota wsparcia).   

Wpłat można dokonywać:

  • PRZELEWEM:

Właściciel rachunku: Rada Rodziców SP nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim 

Adres właściciela rachunku: ul. Chemików 1a, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 

Nr rachunku: 02 8011 0008 0001 0000 1313 0002 w banku BS Nowy Dwór Maz.  

Tytuł płatności: nazwisko i imię ucznia, klasa 

  • BEZPOŚREDNIO W SEKRETARIACIE SZKOŁY W GODZINACH URZĘDOWANIA

Liczymy na Państwa wpłaty. Mamy wspólny cel: Chcemy, aby nasze dzieci wspaniale się rozwijały , poszerzając swoją wiedzę i umiejętności.  Chcemy im to umożliwiać i nagradzać sukcesy.  Nie uda nam się to bez Państwa pomocy! 

Dziękujemy! 

Przeczytaj więcej

do góry