Gazetka szkolna ”Szuwarek”

”Szuwarek” to gazetka szkolna o długiej i bogatej tradycji. Pismo powstało w 1998 roku i dotychczas ukazało się kilkadziesiąt numerów. Inicjatorką tego przedsięwzięcia i założycielką gazetki była pani Violetta Rzeszot, która prowadziła zajęcia koła polonistycznego, redagującego gazetkę aż do roku 2003. Wówczas nową opiekunką gazetki została pani Agnieszka Rabiej.

JAK POWSTAJE PISMO ”SZUWAREK”

Gazetkę redagują uczniowie, którzy uczęszczają na zajęcia koła dziennikarskiego, prowadzonego przez panią Agnieszkę Rabiej.


Zajęcia koła mają charakter warsztatów dziennikarskich, na których uczniowie poznają  tajniki pracy redakcyjnej i doskonalą swój warsztat pisarski, zaś wymiernym efektem ich pracy jest redagowanie i wydawanie gazetki szkolnej ”Szuwarek”.

Redakcja szkolnej gazetki mieści się w specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu, wyposażonym w komputery, skaner, drukarki (laserową i atramentową), dostęp do Internetu.  Dzięki temu uczniowie mają możliwość redagowania gazetki i drukowania jej we własnym zakresie, bez angażowania do tego sekretariatu szkoły.

Dysponując tego rodzaju sprzętem, można ćwiczyć z dziećmi umiejętności niezbędne  na tego rodzaju zajęciach, takie jak składanie  tekstów za pomocą edytorów tekstu (w szczególności Worda), wykorzystanie technologii informacyjnych w redagowaniu gazetki szkolnej, czy wzbogacanie znajomości podstawowych usług internetowych i umiejętności korzystania z urządzeń peryferyjnych zestawu komputerowego takich jak: drukarki, skaner, aparat cyfrowy i zastosowania tej wiedzy przy redagowaniu gazetki szkolnej.


Zajęcia koła dziennikarskeigo mają na celu nie tylko kształtowanie i wzbogacanie umiejętności językowych dzieci,  czy rozwijanie ich umiejętności adiustacji językowo - stylistycznej tekstów, ale także kształtowanie obiektywnego
i wartościującego spojrzenia na propozycje, jakie oferuje dzieciom i młodzieży dzisiejszy rynek prasowy. To także świetny sposób na rozwijanie kreatywności uczniów i na kształtowanie ich umiejętności podejmowania decyzji. Bo przecież spoczywa  na nich duża odpowiedzialność: decydują o kształcie szkolnego pisma i  komentują szkolne wydarzenia.  Gazetka jest więc czymś więcej niż sposobem na rozwijanie umiejętności polonistycznych wybranej grupy uczniów. Stała się pewnym elementem tożsamości naszej szkoły, ma też funkcję, która polega na informowaniu i kształtowaniu opinii.A. Rabiej

Przeczytaj więcej

do góry